Itämeren kieliapajilta Volgan verkoille: Pühendusteos Riho Grünthalile 22. mail 2024 (SUST 278)

submission_965_985_coverImage_fi_FI.png

Nimeke

Itämeren kieliapajilta Volgan verkoille: Pühendusteos Riho Grünthalile 22. mail 2024 (SUST 278)

Kuvaus

Tämä juhlakirja koostuu neljästäkymmenestäkolmesta professori Riho Grünthalin (s. 22.5.1964) 60-vuotispäiväksi kirjoitetusta lahjasta. Opiskelu- ja työtoverit sekä oppilaat tarkastelevat artikkeleissaan uralilaisen kielikunnan eri haaroja sekä kielten ja puhujayhteisöjen esihistoriaa. Kirjoituksissa käsitellään Grünthalille läheisiä aiheita. Tutkitaan esimerkiksi itämerensuomea ja sen etnonyymeja, mordvalaiskieliä, etymologiaa ja kielten kehitystä. Huomion kohteena ovat myös kielikontaktit, kielitypologia ja -sosiologia sekä empiirisen kielenaineksen keräämiseksi ja kieliyhteisön tutkimiseksi tehtävät kenttätyöt. Teos sisältää myös kollegan kirjoittaman lämpimän aikalaismuistelun ja Grünthalin julkaisuluettelon.

Tekijä

Sofia Björklöf (päätoimittaja), Santra Jantunen, Santeri Junttila, Juha Kuokkala, Saarni Laitinen & Annika Pasanen (toim.).

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura

Aikamääre

2024

Formaatti

PDF:nä <Edition.fi-palvelussa>; fyysinen nide

Identifiointitunnus

ISBN (sid.) 978-952-7262-46-7; https://doi.org/10.33341/sus.965