Folia Hungarica 6 – A magyar irodalom rövid története

ct43.png

Nimeke

Folia Hungarica 6 – A magyar irodalom rövid története

Aihe

Folia Hungarica 6. A magyar irodalom rövid története. Castrenianumin toimitteita 43. 1992. 205 p. (ISBN 951-45-6333-6) 10 €.

Kuvaus

Folia Hungarica 6, A magyar irodalom rövid története ('Unkarin kirjallisuuden lyhyt historia'), on hungarologian opiskelijoille ja muillekin asiasta kiinnostuneille unkarintaitoisille tarkoitettu, tähänastisia tiiviimpi ja ajantasaisempi esitys Unkarin kirjallisuuden vaiheista ja yhteyksistä Unkarin kulttuurin ja yhteiskunnan kehitykseen. Kirjoittaja, Debrecenin yliopiston unkarin kirjallisuuden laitoksen esimies, professori András Görömbei on toiminut Helsingin yliopistossa Unkarin kielen ja kulttuurin vierailevana apulaisprofessorina vuosina 1989–1992.

Tekijä

Görömbei András

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsingin yliopisto

Aikamääre

1992

Formaatti

Fyysinen nide

Kieli

Unkari