The Karelian Dialect of Kolvitsa, Kola Peninsula (SUST 277)

submission_449_465_coverImage_fi_FI_t.png

Nimeke

The Karelian Dialect of Kolvitsa, Kola Peninsula (SUST 277)

Aihe

Petar Kehayov & Denis Kuzmin: The Karelian Dialect of Kolvitsa, Kola Peninsula (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 277). Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura. 310 s. ISBN 978-952-7262-35-1 (painettu), ISBN 978-952-7262-36-8 (pdf). 40 €. https://doi.org/10.33341/sus.449

Kuvaus

Kolvitsa is the only surviving Karelian village on the Kola Peninsula, and the northern­most Karelian village in the world. Its inhabitants speak a mixed migrant vernacular, which developed in isolation from the Karelian Proper dialect continuum. This study uses linguistic-ethnographic insights from the region to investigate the lexical and grammatical structure of receding Kolvitsa Karelian. The last generation of speakers manifests a profusion of alternative forms, not only across but also within idiolects, and the study explores different factors giving rise to this variation.

Kolvičča on viimeni karjalaini kylä Kuolan niemimualla ta šamoin muajilman pohjosin karjalaini kylä. Šen eläjät ollah eri Vienan Karjalan paikka­kunnilta tulle­hien šiirtolaisien jälkiläisie ta paissah šekamurrehta, kumpani on kehittyn erikseh varšinaiskarjalan murrehjatkumošta. Kirjašša tutkitah rappeutujan Kolvičan murtehen šanaštuo ta kielioppie alove­helta šuatujen lingvistis-etnografisien tietojen avulla. Karjalua taitajien viimesen šukupolven kieleššä rikeneh tulou ilmi vaihtoehtosie muotoja šekä idio­lektien välillä jotta idiolektien šiämeššä, ta tutkimukšešša punnitah eri šyitä, kumpaset šuahah aikah tätä variatijuo.

Tekijä

Petar Kehayov & Denis Kuzmin

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura

Aikamääre

2022

Formaatti

Identifiointitunnus

ISBN 978-952-7262-35-1