Dialektologicheskij atlas karel'skogo jazyka – Karjalan kielen murrekartasto

karjalan kielen murrekartasto.jpg
kkm-sis.pdf

Nimeke

Dialektologicheskij atlas karel'skogo jazyka – Karjalan kielen murrekartasto

Kuvaus

10 s. + 209 karttaa. 52 EUR.

Tekijä

D. V. Bubrih, A. A. Beljakov & A. V. Punzhina

toim. Leena Sarvas

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura

Aikamääre

1997

Muu tekijä

Venäjän tiedeakatemian karjalan tiedekeskuksen kielen, kirjallisuuden ja historian instituutti
Kotimaisten kielten tutkimuskeskus

Formaatti

Identifiointitunnus

ISBN 952-5150-05-4