Folia Hungarica 4 – Esitelmiä unkarin kielestä.

ct34.png

Nimeke

Folia Hungarica 4 – Esitelmiä unkarin kielestä.

Aihe

Folia Hungarica 4. Esitelmiä unkarin kielestä. Castrenianumin toimitteita 34. 1989. 75 p. (ISBN 951-45-5165-6) 9 €.

Kuvaus

Szathmári István, Fordítás és stilisztika. Pilinszky János Apokrif címü versének elsö soráról (Kääntäminen ja stilistiikka. János Pilinszkyn runon Apokryfi ensimmäisestä säkeestä). Éder Zoltán, Verseghy Ferenc nyelvtanai a magyar mint idegen nyelv oktatása szempontjából (Ferenc Verseghyn kieliopit unkarin ulkomaalaisopetuksen näkökulmasta). Hegedüs Rita, Szórend és nyelvfejlödés. Kísérlet a magyar semleges mondatok szórendjének meghatározására (Sanajärjestys ja kielenkehitys). Szili Katalin, Imperfektiv - perfektiv igepárok a meg-igekötö kapcsán. Szabályok és szabálytalanságok (Imperfektiivi - perfektiivi -verbiparit meg-prefiksin yhteydessä). Horváth Katalin, A nyelvi jelek önkényességének és motiváltságának néhány kérdése (Havaintoja kielellisten merkkien mielivaltaisuudesta ja motivaatiosta). Stribik Ferenc, A belsö rekonstrukció módszere és a magyar etimológiai kutatások (Sisäisen rekonstruktion metodi ja unkarin etymologinen tutkimus).

Tekijä

Márta Csepregi (toim.)

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsingin yliopisto

Aikamääre

1989

Formaatti

Fyysinen nide

Kieli

Suomi, unkari