Finnisch-Ugrische Forschungen 63

fuf63.png

Nimeke

Finnisch-Ugrische Forschungen 63

Kuvaus

Bd 63, Heft 1–3 (2016). ISBN 978-952-5667-85-1.

FUF 63: Abstracts

Jussi Ylikoski The origins of the western Uralic s-cases revisited: historiographical, functional-typological and Samoyedic perspectives. Václav Blažek On the classification of the Samoyedic languages. Jeremy Bradley Verb-framed Motion Events in Uralic. Merlijn de Smit Fluid intransitivity in Old Finnish. Konstantin Zamyatin An ethnopolitical conflict in Russia's Republic of Mari El in the 2000s: The study of ethnic politics under the authoritarian turn. * Besprechungen: Koponen, Eino & Rueter, Jack The first complete scientific grammar of Skolt Saami in English (Timothy Feist: A Grammar of Skolt Saami). Siegl, Florian Eine tundranenzische Grammatik (Irina Nikolaeva: A Grammar of Tundra Nenets). Inaba, Nobufumi Die wepsische Sprache mit neuen Mitteln dargestellt (Riho Grünthal: Vepsän Kielioppi). Viitso, Tiit-Rein Der finnische Dativgenetiv auf der Basis des wolgafinnischen Genitivs (Nobufumi Inaba: Suomen datiivigenetiivin juuret vertailevan menetelmän valossa). Saarikivi, Janne Ein neues grundlegendes Werk über die baltischen Lehnwörter (Santeri Junttila: Tiedon kumuloituminen ja trendit lainasanatutkimuksessa. Kantasuomen balttilaislainojen tutkimushistoria). Saarikivi, Janne Eine Monografie über die Struktur der Ortsnamen der Saamen (Taarna Valtonen: Mielen laaksot. Mïelen vuemieh. Miela vuomit. Mielâ vyemeh. Miõl vue'm. Neljän saamen kielen paikannimien rakenne, sanasto ja rinnakkaisnimet vähemmistö–enemmistö-suhteiden kuvastajina). Salminen, Esa-Jussi Die finnisch-ugrischen Sprachen Russlands sollen Unterrichtssprachen werden! (Янош Пустаи: Анализ словарей школной терминологии удмуртского языка). Saarikivi, Janne Das Sumerische ist weiterhin eine isolierte Sprache (Simo Parpola: Etymological Dictionary of the Sumerian Language. Part I. Lexical Evidence. Part II. Semantic Analysis and Indices.). Ahola, Elina Multiple Aspects of the Minority Language Issues of Eurasia (Heiko F. Marten, Michael Riessler, Janne Saarikivi & Reetta Toivanen (eds): Cultural and Linguistic Minorities in the Russian Federation and the European Union. Comparative Studies on Equality and Diversity). Salminen, Esa-Jussi Das Project des udmurtischen Sprachatlas schreitet voran (Р. Ш. Насибуллин, С. А. Максимов, В. Г. Семёнов, Л. В. Бусыгина & О. А. Арзамазова: Диалектологичецкий атлас удмуртского языка. Карты и комментарии, выпуск V). * Kurzrezensionen: Saarikivi, Janne (Kok, Maria: Varjon kieliopillistuminen. Itse-sanan paradigman rakenne ja merkityksenmuutos itäisessä itämerensuomessa). Saarikivi, Janne (Karjalainen, Heini: Yhteisöt kontaktissa, systeemit muutoksessa. Vepsän kielen indefiniittipronominien järjestelmä.). Saarikivi, Janne (Rakin, Nikolai: «Калевала» на коми языке. В контексте компаративистики, контактологии и типологии языков. Сборник статей). Salminen, Esa-Jussi (В. К. Кельмаков: Образцы удмуртской речи 3. Южные говоры 1). Salminen, Esa-Jussi (В. К. Кельмаков: Современное удмуртоведение в контексте компарати- вистики, контактологии и типологии языков. Сборник статей). Salminen, Esa-Jussi (В. К. Кельмаков: Удмурт кылосбурлэн дырсюресысьтыз тодмотэм тодмо бамъёс). Salminen, Esa-Jussi (В. К. Кельмаков, О. В. Титова (verantwortliche Herausgeber): Пермистика 15: Диалекты и история пермских языков во взаимодействии с другими языками: Сборник статей). * Berichte und Nekrologe: Janhunen, Juha Leif Rantala 1947–2015. Salminen, Esa-Jussi Ivan Tarakanov 1928–2015. Lehtinen, Ildikó Ants Viires 1918–2015. Salminen, Esa-Jussi Ljudmila Kalinina 1933–2015. Salminen, Esa-Jussi Ariadna Kuznecova 1932–2015. Salminen, Esa-Jussi Raisa Batalova 1931–2016. Saarinen, Sirkka Anna-Leena Siikala 1943–2016. Inaba, Nobufumi Ikola, Osmo 1918–2016. Saarinen, Sirkka Anatolij Kuklin 1948–2016.

Lähde

Sirkka Saarinen

Julkaisija

Redaktion der Zeitschrift

Aikamääre

2016

Muu tekijä

Suomalais-Ugrilainen Seura (Finnisch-Ugrische Gesellschaft)

Formaatti

Printed volume

Kieli

English, Deutsch