Tšeremissien rakennukset – Cheremis Buildings

KT12-2.png

Nimeke

Tšeremissien rakennukset – Cheremis Buildings

Aihe

Tšeremissien rakennukset – Cheremis Buildings. Kansatieteellisiä julkaisuja XII:2. 2002. 263 p. (ISBN 952–5150–61–6 pb., 952–5150–67–4 hb.) 68/75 €.

Kuvaus

Kansakoulunopettaja Timofej Jevsevjev toimi vuodesta 1907 lähtien Suomalais-Ugrilaisen Seuran stipendiaattina. U. T. Sirelius oli Jevsevjevin ohjaaja.

Timofej Jevsevjevin keruuaiheet vaihtelivat. Pukujen ohella U. T. Sirelius pyysi elinkeinoja, kalastusta, metsästystä, karjanhoitoa ja mehiläistenhoitoa sisältävää materiaalia. Niiden ohella merkittävä osa käsikirjoituksista käsittelee rakennuksia.

Teoksen kuvituksena on 460 valokuvaa ja piirrosta vuosilta 1907–1913. Se sisältää poikki- ja pitkittäisleikkauksia, pohjapiirroksia, yksityiskohtia, yleiskuvia ja sanallisia kuvauksia.

***

Timofej Jevsevjev was an elementary-school teacher who, from 1907 onwards, acted as a Finno-Ugrian Society stipendiary scholar under the supervision of U. T. Sirelius.

The subjects of the material collected by Timofej Jevsevjev varied. As well as costumes, U. T. Sirelius asked for material dealing with occupations, fishing, hunting, cattle husbandry and bee keeping. In addition to these, a significant proportion of the manuscripts deal with buildings.

In Cheremis Buildings you can find 460 photos and drawings of Cheremis buildings from the years 1907–1913. The material includes cross and long sections, floor plans, details, overviews and verbal descriptions.

Tekijä

Timofej Jevsevjev; Ildikó Lehtinen (toim.)

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura

Aikamääre

2002

Formaatti

Fyysinen nide

Kieli

Suomi