Kuávsui já peeivičuovâ 'Sarastus ja päivänvalo' Inarinsaamen revitalisaatio

uh9.pdf

Nimeke

Kuávsui já peeivičuovâ 'Sarastus ja päivänvalo' Inarinsaamen revitalisaatio

Aihe

Kuávsui já peeivičuovâ. Sarastus ja päivänvalo. Inarinsaamen revitalisaatio. Uralica Helsingiensia 9. 428 p.+ Appendix 13 p. (ISBN 978-952-5667-70-7) 30 €.

Kuvaus

Inarinsaame on yksi Suomessa puhuttavista saamen kielistä. Sen perinteinen puhuma-alue sijaitsee nykyisessä Inarin kunnassa. Inarinsaame on pieni vähemmistökieli ja alkuperäiskansan kieli, joka heijastaa puhujasukupolviensa kulttuuria ja maailmankuvaa, historiaa ja tätä päivää. Enemmistön paineessa ja kieliyhteisön elämää mullistaneiden muutosten seurauksena kieli lähes sammui 1900-luvun jälkipuoliskolla. Kävi kuitenkin toisin: 1990-luvulla se alkoi saada lisää puhujia ja käyttöaloja tietoisen revitalisaation eli kielenelvytyksen avulla.

Miten muutaman sadan puhujan inarinsaame elpyi lyhyessä ajassa vakavasti uhanalaisesta kielestä vahvistuvaksi, kehittyväksi ja modernisoituvaksi kieleksi? Millaiset kieliyhteisön sisäiset ja ulkoiset tekijät ovat mahdollistaneet inarinsaamen kielen uuden nousun? Miltä kielen nykytilanne näyttää ja millaisia ongelmia ja avoimia kysymyksiä siihen liittyy? Millaista on opetella aikuisena alusta alkaen omien vanhempiensa kieli? Mikä on kielipesä ja mitä tekevät kielimestarit? Tässä tutkimuksessa tarkastellaan inarinsaamen kielen revitalisaatiota vuosien 1997 ja 2014 välillä.

Tekijä

Annika Pasanen

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura, Helsingin yliopisto

Aikamääre

2015

Formaatti

Fyysinen nide, PDF

Kieli

Suomi