Oekeeta asijoo. Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Seppo Suhonen sexagenarii 16.5.1998 (SUST 228)

SUST228.png

Nimeke

Oekeeta asijoo. Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Seppo Suhonen sexagenarii 16.5.1998 (SUST 228)

Aihe

Oekeeta asijoo. Commentationes Fenno-Ugricae in honorem Seppo Suhonen sexagenarii 16.5.1998. Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 228. 1998. XX + 461 p. (ISBN 952-5150-15-1) 35 €.

Kuvaus

TABULA GRATULATORIA

"Siinä virsta missä toloppa - kyllä sen etteen on töetäe tehtynä." Seppo Suhonen 60-vuotias

Pentti Aalto, Finnish olut and humala, once again

Arja Ahlqvist, Kizila ja Kinela

Alho Alhoniemi, Nominien taivutuksesta ensimmäisissä marin kieliopeissa

Paul Alvre, Tugevaastmelistest mitmusetüüpidest eesti ja vadja keeles

Hans-Hermann Bartens, Aspekte des livischen Imperativs

Raija Bartens, Marilaisista Isä meidän -rukouksen käännöksistä

Gábor Bereczki, Funktioneriytymisestä johtuvat kieliopilliset erot tseremississä

Hannele Branch, Vaikeaa vai tärkeää? Suomen sanaston oppimisesta

Ojars Buss, Ein unbemerkter Finnougrismus in der Toponymik Lettlands

Christian Carpelan, Suomi, häme, sabme sekä finne arkeologian näkökulmasta

D. V. Cygankin, Slovoobrazovatel'naja paradigma kak osobaja kompleksnaja edinica v arhitektonike èrzjanskogo slovoobrazovanija

Éva Gerevich-Kopteff, Hybristä etsiessä. Hybris historiallis-semanttisesta ja poeettisesta näkökulmasta

A. M. Grebneva, Mikonimicheskaja leksika v govorah èrzjanskogo i mokshanskogo jazykov

Riho Grünthal, Suomalais-virolaisia meriyhteyksiä ja seprakaupan kielellisiä sivutuotteita

Sirkka-Liisa Hahmo, Paukama ja pukama: deskriptiivisanoja vai lainoja?

Tiina Halling, Instrumentaali liivin sijajärjestelmässä

A. Haritonova, Morfonologija lichno-mestoimennyh form na materiale govorov, sohranivshih pramordovskij soglasnyj ng

Cornelius Hasselblatt, Die Frau im estnischen Lexikon

Tiit Hennoste, Suulise kõne sõnavara. Sissejuhatav ülevaade

Mati Hint, Fonoloogiliste tunnusjoonte ekstraheerimisest

László Honti, Ugrilainen kantakieli - erheellinen vai reaalinen hypoteesi?

Kaisa Häkkinen, Uralilainen muinaiskulttuuri sanahistorian valossa

Imre László, A mûfajok hierarchiája és az irodalomfejlõdés problémái a XIX. századi finn, orosz és magyar irodalomban

Elga Kagaine, Einige weniger betrachtete Entlehnungen aus den ostseefinnischen Sprachen in Mundarten des Lettischen

Petri Kallio, Vanhojen balttilaisten lainasanojen ajoittamisesta

Reet Kasik, Viron line-suffiksilliset tekijännimet

Nina Kazaeva, Sostojanie i zadachi mordovskoj toponimiki

Keresztes László, A szám- és személykategória kérdései a mordvin determinatív igeragozásban

Jorma Koivulehto, Kiire 'päälaki' ja muuta etymologista rajankäyntiä

Esko Koivusalo, Inhimillisyyden tausta

Ulla-Maija Kulonen, Erään vanhan seuralaisen nimestä

Ariadna I. Kuznecova, O dvuh kljuchevyh momentah v izuchenii pribaltijsko-finskih jazykov i narodov

Ago Künnap, On the original order of case and possessive suffixes in Uralic

Johanna Laakso, Itämerensuomen ikuisuuskysymyksiä: vielä kerran a-monikosta

Lars-Gunnar Larsson, Suomen -hän ja saamen -son

Petri Lauerma, Reunahuomautuksia Rosonan ja Kurkolan murteiden erojen syistä.

Ildikó Lehtinen, Tüm-Tümin marien "Suomen-matka".

Heikki Leskinen, Taivutustyyppi laki : laaen, käsi : kääen, joki : jooen – kontaminaatio vai "sijaispidennys"?

Juha Leskinen, Miten vieraskielisiä imitatiiveja tunnistetaan?

Angela Marcantonio & Pirjo Nummenaho, On some participial forms in Khanty and Finnish

Máté József, Sanaluokat, lauseenjäsenet, lauseenvastikkeet. Nyelvi részrendszerek megfelelésbeli nehézségei a finnben és a magyarban

Tibor Mikola, Abstraktisubstantiivien muodostaminen suomalais-ugrilaisissa kielissä

Ferenc A. Molnár, Rinnakkaisuuksia suomen ja unkarin kielihistorian tutkimuksessa

S. I. Mos'kina, Slovoobrazovatel'nye modeli pervoj stupeni v mokshanskom jazyke i svjazannye s nimi morfonologicheskie processy

Osmo Nikkilä, Suomen hk germaanista g:tä vastaamassa

Vilja Oja, Läänemeresoome sooja-adjektiividest

Juha Pentikäinen, "Komiksi kissan kanssa kotona". Arvid Genetzin jäljillä Jazvan komien luona 1995

Matti Punttila, Ukulista ilolintuun. Aleksis Kiven lintumaailmasta

Károly Rédei, Suomen tanner

Ivan Rjabov, Mutacionnye suffiksy v èrzjanskom jazyke

Tapani Salminen, Pohjoisten itämerensuomalaisten kielten luokittelun ongelmia

Pirkko Suihkonen, Description of the lexical semantics of verbs in Udmurt

Gábor Tolcsvai Nagy, Settlement types and the history of language community: a methodological draft

Lembit Vaba, Liivi paldin 'praegu, nüüd'.

Tiit-Rein Viitso, Läänemeresoome lihtmineviku minevikust

Eduard Vääri, Liivi keel, Helsingi ülikool, Seppo Suhonen

Zaicz Gábor, A mordvin szókincs etimológiai rétegezõdése

Seppo Suhosen kirjallista tuotantoa – Publications by Seppo Suhonen 1961–1997

Tekijä

Riho Grünthal, Johanna Laakso (toim.)

Julkaisija

Suomalais-Ugrilainen Seura

Aikamääre

1998

Formaatti

Fyysinen nide

Kieli

Englanti (English), saksa (Deutsch), sloveeni (slovenski), suomi, tšekki (čeština), unkari (magyar), venäjä (ру́сский) viro (eesti keel)

Laji

Juhlajulkaisu